ОУ "Черноризец Храбър"
ОУ "Черноризец Храбър"
проект
"Лабиринт"
проект
"Лабиринт"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

За учителите


ИновацииДимитринка Колева Пипиджиева – начален учител. Завършила е ИДНУ „Тина Киркова”, гр. Добрич през 1988 година, а през 1997 година завършва и ШУ „Еп. Константин Преславски”, специалност начална педагогика. Госпожа Колева работи в ОУ „Черноризец Храбър”, с. Кайнарджа от 1995 година.

Христина Петрова Дойкова – начален учител. Завършила е ИДНУ „Тина Киркова”, гр.Добрич през 1984 година и от 01.09. същата година, постъпва на работа в ОУ „Черноризец Храбър”. През 1998 година завършва и ШУ„Епископ Константин Преславски”, специалност начална педагогика.

Величка Николова Георгиева – начален учител. Завършила е ИДНУ „Тина Киркова” гр. Добрич през 1975 година и същата година от 01.09. постъпва на работа в ОУ „Черноризец Храбър”. По-късно, през 1990 година, завършва и ВПИ „Константин Преславски” в гр. Шумен.

Николина Павлова Павлова – начален учител. Завършила е ВПИ гр. Шумен, специалност руска филология. През 2000 година записва начална педагогика в РУ ”Ангел Кънчев” и през 2001 година се дипломира. В ОУ ”Черноризец Храбър” работи от 2001 година като възпитател в общежитието, а по-късно като начална учителка.

Веселка Костадинова Николова – възпитател на ПИГ, начален етап. Завършила е ШУ ”Епископ Константин Преславски”, с квалификация учител по български език и литература и учител по история през 1998 година. През 2001 год. завършва и РУ ”Ангел Кънчев” специалност начална педагогика. Госпожа Николова притежава четвърта професионално-квалификационна степен. В ОУ” Черноризец Храбър” работи от м. септември 2001 година.

Галя Станева Димитрова – възпитател на ПИГ, начален етап. Завършила е ИДНУ „Тина Киркова”, град Добрич през 1983 година, а през 1990 година и ВПИ „Константин Преславски”, гр. Шумен, специалност начална педагогика. От 01.10.2008 година работи в ОУ „Черноризец Храбър”, с. Кайнарджа. Притежава ІІ ПКС.

Вичо Димитров Вичев – възпитател на ПИГ, начален етап. Завършил е ИДНУ ”Тина Киркова” гр. Добрич, специалност начален учител. В Основно училище „Черноризец Храбър” работи от 01.10. 2008год.

Бисерка Събева Димова – учител по история и цивилизация, география и икономика и музика. Завършила е ИПУ „Дочо Михайлов” гр. Силистра през 1986 година. От 1991 година работи в ОУ „Черноризец Храбър” с. Кайнарджа. През 2000 година по задочен път завършва и РУ „Ангел Кънчев”, филиал Силистра, специалност история и география.

Съботинка Стоянова Иванова – учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и изобразително изкуство. В ОУ ”Черноризец Храбър” работи от м. ноември 1994 година. Завършила е ВПИ ”К. Преславски” град Шумен през 1992 година, специалност учител по биология и химия. Притежава V ПКС.

Калина Костадинова Иванова – ръководител компютърен кабинет, учител по ИТ и математика. Завършила е ИПУ ”Дочо Михайлов” през 1996 година. В ОУ ”Черноризец Храбър” работи от 08.01.1996 год. През 1999 година завършва РУ ”Ангел Кънчев”, специалност физика и математика, образователно-квалификационна степен бакалавър, а през 2002 г. завършва магистърска степен във ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, по специалността информатика.

Ценка Петрова Петрова – учител по български език и литература. Завършила е ВТУ „Кирил и Методий” гр. В. Търново през 1976 год. специалност българска филология. В ОУ „Черноризец Храбър” работи от 1998 година.

Стоян Енчев Солаков – учител по математика и физика. Работи в ОУ „Черноризец Храбър” с. Кайнарджа от месец февруари 1974 година като нередовен учител. През 1978 година завършва ИПУ „Дочо Михайлов” гр. Силистра, специалност математика, физика и физическо възпитание. По-късно, през 1998 год. завършва и своето висше образование в ШУ „Еп. Константин Преславски”, специалност математика и информационни технологии.

Радослав Денев Иванов – учител по английски език и руски език. Завършил е ИПУ „Дочо Михайлов” град Силистра през 1984 година. В ОУ „Черноризец Храбър” с. Кайнарджа работи от 1998 година. През 2002 година по задочен път завършва и РУ „Ангел Кънчев”, специалност Английски език.

Венета Цолова Солакова – възпитател на ПИГ, среден етап. Завършила е ИПУ ”Дочо Михайлов” гр. Силистра през 1980 год. В ОУ ”Черноризец Храбър” работи от 1978 година. Дълги години е била дневен възпитател в Ученическото общежитие към училището, което от есента на 2008 година е закрито.

Иновации