ОУ "Черноризец Храбър"
ОУ "Черноризец Храбър"
проект
"Лабиринт"
проект
"Лабиринт"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

Сексуално възпитание и семейно планиране


 

Обучението продължи четири дена по шест часа. Бяха използвани следните методи:

= Групова работа: обсъждане в голяма група или в малки групи по четири, пет човека;
= Упражнения за загряване на групата;
= Изработване на сценки на тема „Семейна среща” в малки групи и представяне пред голяма група;
= Споделяне;
= Отговори на въпросите на децата по темата секс.

Бяха дискутирани вечните теми за:

= Приятелството: какво е то?
= Любов: какво е това?
= Семейство
= Секс
= Как пораствам и как се променям аз, и моето тяло.