ОУ "Черноризец Храбър"
ОУ "Черноризец Храбър"
проект
"Лабиринт"
проект
"Лабиринт"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

Обществен съветОбществен съвет ОУ „Черноризец Храбър“, с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, обл. Силистра


1. Христина Николаева Йорданова – председател – представител на родителите в ОУ „Черноризец Храбър“, с. Кайнарджа

2. Валентина Христова Токушева – секретар – представител на финансиращия орган – заместник кмет на Община Кайнарджа

3. Димитричка Благоева Христова - представител на родителите в ОУ „Черноризец Храбър“, с. Кайнарджа

4. Надежда Атанасова Маринова - представител на родителите в ОУ „Черноризец Храбър“, с. Кайнарджа

5. Юзджан Сали Сали - представител на родителите в ОУ „Черноризец Храбър“, с. Кайнарджа