ОУ "Черноризец Храбър"
ОУ "Черноризец Храбър"
проект
"Лабиринт"
проект
"Лабиринт"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ДокументиФорми на обучение

График консултиране на родители и ученици

График приемно време на учителите

Дубликати

Валидиране

Приемане и преместване

Признаване от чужбина

Форми на обучение 2018

Заповед СФО 2018-2019

Заповеди февруари СФО 2018-2019